Varodem

Varodem, opgericht in 1965, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gerenommeerde maatwerk specialist en is daarnaast leverancier van diverse verbandmiddelen die in relatie staan tot compressietherapie. De nadruk ligt hierbij op de individuele benadering van elke opdracht. Alle maatwerk producten welke wij in ons bedrijf vervaardigen worden voorzien van een uniek productienummer.

De corresponderende maten worden individueel geregistreerd en gearchiveerd. Hierdoor is het mogelijk om eventuele ontwikkelingen in maatverandering of producttoepassing nauwgezet te volgen en aan de behandelend arts of bandagist beschikbaar te stellen. Uiteraard produceren wij ook een zeer complete lijn naadloze en eigentijdse confectieproducten onder de productnaam Souplesse. Hierover leest u meer op de productenpagina.

Missie

Varodem richt zich bewust en volledig op de markt voor oedeem gerelateerde medische compressie. Dit doen wij doormiddel van een breed scala aan medische compressiehulpmiddelen zoals therapeutische elastische kousen, zwachtelsystemen, verbandstoffen en hulpmiddelen specifiek gericht op de aard en locatie van het oedeem. Onze kerncompetentie is de persoonlijke ondersteuning van de toepassing van onze producten doormiddel van de inzet van hoog gekwalificeerde productspecialisten in de praktijk. Onze specialisten acteren op patiënt niveau, op niveau van de zorgverlener en op het niveau van de medisch specialist. Centraal bij ons handelen staat de mens. Dit komt niet alleen tot uiting in ons credo “All about People” maar vooral in het bewustzijn dat er altijd sprake is van een patiënt, een mens welke afhankelijk is van onze producten, diensten, service en aandacht. Deze “Awareness” wordt gestimuleerd door regelmatige interne scholingen en presentatie voor alle betrokkenen in het bedrijfsproces.

Visie

Met de mens als centrale factor ligt onze focus op de kwaliteit van leven van elke patiënt/klant doormiddel van het onderkennen van en het voorzien in kerneigenschappen als zelfmanagent, individuele service, kennis van en inzicht in “de stand der wetenschap en de praktijk”. Een wezenlijk onderdeel hierbij is de introductie van nieuwe producten voor nieuw te ontginnen werkvelden. Varodem streeft naar een leidende rol in de markt voor medische compressie doormiddel van het onderkennen van en het anticiperen op de, strategische, veranderingen in de zorgmarkt.