VAROCARE

The new solution is here: VaroCare

Onder de naam VaroCare brengt Varodem een compleet assortiment innovatie compressiehulpmiddelen.
VaroCare staat voor compressiehulpmiddelen, inzetbaar bij vrijwel alle vormen van oedeem aan handen en armen, voeten en benen.

Eenvoudig, effectief en kostenefficiënt zijn kernwoorden die passen bij de ontwikkeling van de nieuwe Varocare productlijn.
Door gebruik te maken van jarenlange ervaring in het gebruik van aanpasbare zwachtelsystemen, door te luisteren naar de gebruikers en voorschrijvers, door aan de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zelfredzaamheid en zelfmanagement gehoor te geven in combinatie met het toepassen van alle onderzoeken en protocollen, is Varodem erin geslaagd om een nieuw aanpasbaar zwachtelsysteem te ontwikkelen dat aan alle eisen voldoet:

 • EVIDENCE BASED
 • PRACTICE BASED
 • EFFICIËNT EN EFFECTIEF
 • KOSTENBESPAREND
 • GEBRUIKSVRIENDELIJK

Traditioneel werd oedeem voornamelijk gereduceerd met behulp van zwachtels en manuele therapie. Nu is er gelukkig Varocare: de “kant-en-klare” zwachtel!
Efficiënter, effectiever maar vooral veel eenvoudiger in het gebruik dan een zwachtel.

Het internationale ontwikkelingsteam dat aan de wieg van het Varocare concept heeft gestaan bestond uit deelnemers uit Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, op het gebied van compressietherapie.
Het resultaat van deze unieke samenwerking, met als kernproducten in het  assortiment de VaroCare Lite en VaroCare Strong, voldoet in onze ogen dan ook aan het criterium ‘State of the Art’ .

Varocare Compression Technology, een unieke innovatie!

De bijzondere V-vormige “compression amplifier” op de achterzijde van elk Varocare onderbeenverband versterkt op unieke wijze de werking van de kuitspierpomp en daarmee het rendement van de compressietherapie.
Met V-Flex Technology is het Varocare zwachtelsysteem even uniek als effectief!

Medische indicaties

 • Lymfoedeem
 • Lipoedeem
 • Post-traumatisch oedeem
 • Chronische veneuze insufficiëntie
 • Spataderen met oedeem
 • Flebitis
 • Erysipelas / wondroos
 • Diep veneuze trombose (DVT) met oedeem
 • Dependency oedeem
 • Ulcera (veneus)
 • Post-sclerotherapie

Contra-indicaties

 • Matig tot ernstige arteriële aandoeningen (arm-enkel index < 0,7)
 • Verminderde gevoeligheid van voeten of tenen
 • Onbehandelde vaatinfectie
 • Ongecontroleerde (gedecompenseerd) congestief hartfalen
 • Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen
 • Zwelling van voet of been met onbekende oorzaak
 • Gevorderd perifeer vaatlijden
 • Onbehandelde open wonden

Varocare productassortiment: https://www.varodem.nl/varocare-productassortiment/