• Woensdag 13 april (9.30-17.30)  ‘het Raadhuis’ Nieuwegein
 • Woensdag 14 september (9.30-17.30) ‘Varodem Academy’ Horn
 • Woensdag 23 november (9.30-17.30) ‘de leuke Hanzestad’ Kampen

 

Doelgroep: compressietherapeuten, huidtherapeuten en oedeem fysiotherapeuten

Aanmelden: academy@varodem.nl

Accreditatie: CvC 5 pnt / ADAP, KEURMERK, KNGF (SKF) en KABIZ certificaat

Kosten: €215,00

Klik hier om je aan te melden voor deze training

 

Beschrijving

De Varodem Academy organiseert in samenwerking met Kasia Huisman (Da Vinci kliniek en WoundQuality) deze zeer interessante en boeiende masterclass. Deze masterclass is bestemd bandagisten, huid- en oedeemtherapeu­ten en verpleegkundigen. Naast het klinisch redeneren leer je de basisprincipes en het herkennen van dermatolo­gische aandoeningen (eczeem, psoriasis, pityriasis versi color, mycose, pustel, papel, rhagaden, fisuren, dermatitis, atrofie, skin-tears, huilende benen, arterieel of veneus belast en verschillende ulcera). Tijdens deze training leer je ook dat er verschillende indicaties zijn waardoor een wond kan ontstaan en hoe je ze kunt onderkennen. Je leert wat je in een dergelijke situatie moet doen. Je weet naar wie je de patiënt met een wond moet doorverwijzen in jouw regio. Je kent de principes en consequenties van de enkel-armindex (EAI) waardes.

Voorbereiding

Een kleine thuisstudie maakt deel uit van deze training. Verschillende modellen moeten worden doorgelezen alvo­rens je aan de training deelneemt (TIME, WCS wondmodel, ALTIS). Deze zullen per e-mail worden toegezonden op het moment van bevestiging van deelname.

Doelstelling

 • Je kent de basis theoretische achtergronden van verschillende wonden
 • Je kent de noodzakelijke vaardigheden om de wond op waarde in te schatten
 • Je kent de de valkuilen die op de loer liggen
 • Je kunt verschillende wondmodellen interpreteren
 • Je kunt klinisch redeneren
 • Je weet hoe en waar in welke situatie door te verwijzen
 • Je kunt omgaan met problemen en klachten die TEK en verbandmiddelen in combinatie met

wonden en dermatologische aandoeningen met zich mee kunnen brengen.

Activiteiten

 • Theorie wonden en dermatologische aandoeningen
 • Casuïstiek en differentiaaldiagnoses
 • Oefenen van praktische vaardigheden in het klinisch redeneren
 • Didactisch model: Hoorcollege met een zeer interactief karakter

Reserveringen

Tickets

Soort ticket Plaatsen
Standaardticket
Deelnemer 1

Registratiegegevens