Lipoedeem en compressie / on-demand online Varodem Academy Webinar (online)

Datum: 1-1-22 t/m 31-12-22 op een zelfgekozen moment te bekijken.

Doelgroep: compressietherapeuten, huidtherapeuten en oedeem fysiotherapeuten

Aanmelden: academy@varodem.nl

Accreditatie: Certificaat voor alle beroepsgroepen

Kosten: €25,00

Klik hier om een verzoek in te dienen voor deze training.

Deze scholing is een opname van vorig jaar die op verzoek te bekijken en te beluisteren is.

Beschrijving

Recent is er op Europees niveau een consensus document verschenen waaraan 17 landen hebben meegewerkt. Het heeft als doel om hardnekkige mythes rondom lipoedeem te ontkrachten en tegelijkertijd nieuwe inzichten te introduceren.

Zo is er een lobby gaande om de naam lipoedeem niet meer te gebruiken maar liever de naam Lipalgie syndroom (lipagia syndrome) te gebruiken, waarin pijn in het vetweefsel centraal staat.

 Lipoedeem is een vetzwelling en geen oedeem. Toch heeft compressie invloed op het aangedane weefsel. Veneuze en lymfatische aandoeningen bij lipoedeempatiënten worden niet veroorzaakt door het lipoedeem op zich maar door het overgewicht dat vele lipoedeempatiënten hebben. (stelling consensus 2e Europese lipoedeem forum) https://lymphoedemaeducation.com.au/wp-content/uploads/2019/04/Lipedema_part2.pdf

We weten dat bij lipoedeem een onderdeel van het endocriene systeem (hormonale systeem) in het lichaam enigszins verstoord is. Vetweefsel maakt daar ook deel van uit.

Strossenreuter / Meier-Vollrath hebben een onderscheid gemaakt in verschillende stadia en Schräder heeft de verschillende types omschreven. Dat dit classificatiesysteem niet volledig toereikend is om de juiste interventies toe te passen staat omschreven in de NL richtlijn lipoedeem. Beter is het om het ICF-model met de aspecten van positieve gezondheid en de diagnostische criteria van wold et al. mee te nemen.

Gedurende deze twee uur durende online training word je naast de fysiologie van het vetweefsel en de invloed van compressie bij lipoedeem ook op de hoogte gebracht van verschillende (internationale) richtlijnen en compressietherapie opties.

Door middel van casuïstiek en het Varodem Academy lipoedeem-kompas krijg je tips en tricks aangereikt over hoe en wat je kunt doen in de verschillende stadia van lipoedeem bij de afzonderlijke lipoedeem types.

Doelstelling

Met de opgedane kennis ben je in staat de juiste compressie-oplossingen met de daarbij behorende tips en tricks aan te bieden aan jouw lipoedeempatiënt.

Link naar consensusdocument: https://www.varodem.nl/download/jwc-consensus-lipoedema/Lipoedeem en compressie / on-demand online Varodem Academy Webinar (online